اهداء تنديس ويژه به شركت پارس كيهان

اهداء تنديس ويژه به شركت پارس كيهان در همايش بزرگ تجاري ايران و عراق در مركز سران اجلاس :

زمان: ٢٤ مهرماه ٩٦

ویدئو اهداء تندیس

tandiis

 

 

 

 

 

archivakhbar

 

منوی Off Canvas